Hakkımızda

İHLAS VAKFI YAYINLARI olarak amacımız ülkemizi, milletimizi ve onun üstün medeniyetini bütün dünyaya tanıtmak için, ilmi, tarihi, edebi ve dini eserlerimizi çeşitli dillere tercüme ettirmek, yurtiçinde ve dışında karşılıklı veya karşılıksız dağıtmak.

Vizyonumuz
Vatandaşlarımıza ve tüm insanlara sosyal ve kültürel alanlarda faydalı olmak
Ülkemizi, milettimizi ve onun üstün medeniyetini bütün dünyaya tanıtmak.

Temel Değerlerimiz
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtilen, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı olmak, Vatanımıza, devletimize ve dinimize bağlı olmak, 
Her çeşit aşırılıktan uzak ve orta yolda bulunmak, 
Faaliyetlerimizi genel ahlak kurallarına uygun yürütmek, 
Ülke birliğine, Cumhuriyete ve demokratik sisteme bağlı olmak, 
Hoşgörü ve çalışkanlık üzere olmak, hayata bakış esaslarımızdır.